EN    AR    KU   
سه شنبه, 29 شهریور 1401 09:39

جنگ در اوکراین

تأثیر جهانی جنگ در اوکراین: میلیاردها نفر با بزرگترین بحران هزینه های زندگی در یک نسل روبرو هستند گروه پاسخگویی سازمان ملل متحد به بحران های جهانی غذا، انرژی و مالی

برای مشاهده کلیک نمایید