EN    AR    KU   
چهارشنبه, 10 دی 1399 11:42

پنجره واحد کسب و کار

به زودی

"پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار" در اتاق بازرگانی کرمانشاه افتتاح می شود
 پنجره واحد فیزیکی به مکانی گفته می شود که در آن نمایندگان همه دستگاههای اجرایی مرتبط با شروع یک کسب و کار حضور دارند و خدمات به متقاضیان راه اندازی کسب و کار ارائه می دهند.
در محل «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» که اتاق کرمانشاه به زودی افتتاح می کند، نماینده تمام دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار برای انجام کارهای ثبتی، بیمه ای، مالیاتی، پستی، روزنامه رسمی و ... مستقر می شوند تا دریافت مجوز شروع کسب و کار سرعت بگیرد و دیگر نیاز به جابه جایی افراد در سطح شهر و رفتن از دستگاهی به نهادی دیگر و طی کردن بروکراسی های متعدد نباشد.
این اتفاق منجر به پویایی محیط کسب و کار و صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد و سعی میگردد کل زمان فرآیند شروع کسب و کار در این پنجره واحد در مدت ۷۲ ساعت انجام گیرد و ارائه خدمات به نحوی باشد که فرد به هیچ عنوان برای انجام مراحل شروع کسب و کار به مکان های دیگر یا سازمان و دستگاه های ذیربط مراجعه نکند و تمامی فرآیند را در همان پنجره واحد فیزیکی به انجام برساند.

خواندن 2195 دفعه